< Strona główna
other language
RCP
Absencje
Harmonogramy
Karta pracy
RODO
MPK
Pracownicy tymczasowi
Produkcja
RCP
Moduł podstawowy pozwala na sprawowanie bieżącej kontroli nad czasem pracy pracowników: rejestrację wszystkich zdarzeń z urządzeń, zarządzanie wielopoziomową strukturą organizacyjną i funkcyjną firmy, zarządzanie kartami, uprawnieniami użytkowników i operatorów, dowolne raporty czasu pracy. Precyzyjne dane o czasie pracy wyeksportowane do systemu kadrowo-płacowego stanowią podstawę do naliczania składników płacowych.
Absencje
Szeroki wachlarz narzędzi udostępniony w module absencji, umożliwia realizację wszystkich procesów związanych z zarządzaniem nieobecnościami pracowników - określanie rodzajów absencji, naliczanie limitów, rejestracja i ewidencja absencji albo realizację tylko wybranych procesów uzupełniających w tym zakresie funkcje systemu kadrowo - płacowego.
Rejestracja absencji jest w pełni zintegrowana z modułem zarządzania harmonogramami.
Harmonogramy
Moduł umożliwia tworzenie i elastyczne zarządzanie dowolnie złożonymi harmonogramami obsługującymi wybrany system czasu pracy - podstawowy, zmianowy, równoważny, ruchomy, inne oraz modyfikację wzorca harmonogramu w dowolnym momencie i na dowolny okres. Dzięki parametrom wprowadzania danych oraz mechanizmom kontrolnym program informuje operatora o próbie przekroczenia lub niedopełnienia norm wynikających z Kodeksu Pracy.
Karta pracy
Karta pracy umożliwia interpretację wszystkich danych o czasie pracy w miesiącu kalendarzowym - wejść i wyjść pracownika, harmonogramu i zarejestrowanych absencji. Opcjonalnie karta pracy może być generowana automatycznie, przy założeniu, że uznany czas pracy jest zgodny z założonym harmonogramem. Kartę pracy konfigurujemy zgodnie z oczekiwaniami klienta uwzględniając wszystkie istotne czynniki warunkujące rozliczanie czasu pracy.
RODO
Aplikacja pozwala na rejestrację wniosków spływających do IOD, realizację procedur anonimizacji, pseudonimizacji, wyłączenia z przetwarzania, wyłączenia z profilowania, generowanie raportu zewnętrznego wnioskodawcy w zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz raportu zewnętrznego wydawanego na wniosek / żądanie uprawnionych Instytucji Państwowych, rozliczalność w zakresie źródła i zakresu danych osobowych oraz zmian wprowadzanych w ramach danych osobowych.
MPK
Ewidencja i rozliczanie kosztów pracy jest konsekwencją ich pomiaru. accardMP może dostarczyć narzędzia umożliwiające przypisanie uznanego czasu pracy do miejsc powstawania kosztów czy zleceń. Funkcja może opierać się o zdefiniowany indywidualnie słownik symboli kosztów / zleceń. Dane wynikowe o uznanym czasie pracy mogą być eksportowane do systemu nadrzędnego i stanowić podstawę do naliczania rzeczywistych kosztów pracy.
Pracownicy tymczasowi
Obecnie wiele firm korzysta z pracy pracowników tymczasowych jako elastycznej formy zapewnienia dostępności zasobów. System accardMP pozwala sprawnie zarządzać pracownikami tymczasowymi. Co więcej, daje gwarancję, że warunki zatrudnienia wymagane ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych z 9 lipca 2003r., pozostają w zgodności z prawem.
Produkcja
Aplikacja pozwala na rejestrowanie czasu pracy bezpośrednio przy stanowiskach produkcyjnych oraz dwukierunkową wymianę danych z systemem kadrowo – płacowym. Decydując się na moduł Produkcji wybierasz: stały dostęp do bieżących danych produkcyjnych, monitorowanie zdarzeń, szybkie informowanie operatora o sytuacjach alarmowych (customizacja alarmów) i atrakcyjną dostosowaną do Twoich potrzeb wizualizację danych.

System RCP nie jest ci
do niczego potrzebny?
Czy na pewno?

Do pracy spóźnia się około 20% pracowników.
Codzienne 15-minutowe spóźnienie pracownika to 5 godzin jego pracy w miesiącu.
Polscy przedsiębiorcy łącznie tracą na spóźnieniach ponad 12,5 mln zł rocznie.
Opracowano na podstawie wyników ogólnopolskich badań Work Service S.A. i badań użytkowników systemu accard.

Od czego zacząć

Wdrożenie systemu rejestracji czasu pracy bez zaangażowania klienta? Prosty, uniwersalny system, który spełni wszystkie wymagania? Takie podejście sprawdza się tylko wtedy gdy szukasz narzędzia do rejestrowania danych na urządzeniach, bez ich interpretacji. Jeżeli szukasz bardziej zaawansowanych rozwiązań – sprawdź jakich błędów nie popełniać.

 

Więcej o dobrych praktykach znajdziesz na blogu >

Analiza
Urządzenia
Aplikacja
Procedury
System RCP

Portal pracowniczy
gdziekolwiek jesteś

Obsługa pytań: „ile zostało mi dni urlopu”, „ile mam nadgodzin” wymaga od kadr ogromnych nakładów czasu i cierpliwości. Jak to uprościć? Wystarczy wszystkie niezbędne informacje zgromadzić w jednym miejscu i udostępnić pracownikowi. Portal Pracowniczy prezentuje harmonogram, absencje, limity i wykorzystanie urlopu, zdarzenia RCP, rozliczenie czasu pracy oraz umożliwia dokonywanie wpisów i zmian, np. potwierdzenie zapoznania się z harmonogramem, zgłoszenie nieobecności, złożenie wniosku urlopowego i inne.

  • Dostęp do informacji o czasie pracy
  • Wniosek o urlop
  • Wniosek o nadgodziny

Wymiana danych z dowolnym systemem klasy ERP

integrowane systemy ERP

System rejestracji czasu pracy możemy zintegrować z dowolnymi programami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – systemami kadrowo-płacowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, spedycyjnymi. Wielokrotnie integrowaliśmy system accardMP z systemami SAP, IFS, TETA, Symfonia, Simple, Kali, Axapta, Impuls i jesteśmy otwarci na nowe wyzwania integracyjne.

zakres danych

Program accardMP wyposażyliśmy w narzędzia umożliwiające budowę interfejsów wymiany danych: jedno lub dwukierunkowej, jednorazowej lub cyklicznej, automatycznej w zadanych okresach czasu lub inicjowanej przez użytkownika, uruchamianych bez udziału operatora lub pod jego nadzorem. Zakres danych wymienianych między systemami jest w pełni konfigurowalny i zależy od obszaru funkcji jakie system accardMP ma realizować w obsłudze personalnej i rozliczeniowej pracowników.

metodologia

W budowie interfejsów wykorzystujemy najdogodniejsze dla integrowanego środowiska mechanizmy wymiany danych: widoki / tabele baz danych, pliki tekstowe, dedykowane interfejsy programowe COM, DCOM, usługi sieciowe Web Services.

integracja z CCTV

Posługiwanie się kartą innego użytkownika przy rejestracji wejścia do pracy jest jedną z najczęściej spotykanych nieprawidłowości w obsłudze systemu RCP. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest udostępnienie operatorom systemu narzędzi do weryfikacji tożsamości użytkownika karty. Jest to możliwe dzięki synchronizacji odczytów karty dostępowej z systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy z materiałem wizyjnym zarejestrowanym w tym samym czasie przez kamery zainstalowane w tej samej lokalizacji.

Więcej na blogu >

Opieka przed i po wdrożeniu

Hosting
Warsztaty
Analiza
Utrzymanie
Serwis
Hosting

Nie posiadasz własnej infrastruktury data center lub ta, którą posiadasz nie spełnia wymaganych parametrów? Zapewnimy ci pożądany poziom bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności danych i systemów bez konieczności inwestowania w powierzchnię serwerowni oraz kosztowną infrastrukturę. Nasz dostawca usług hostingowych jako nieliczny spośród podobnych podmiotów w Polsce posiada certyfikat ISO 27001:2013. Spełnia tym samym wymagania niezbędne do długoterminowej kolokacji sprzętu do przetwarzania danych, w tym danych biomedycznych.

Warsztaty

Chcesz przygotować firmę do wdrożenia systemu? Skorzystaj z porad naszych specjalistów – projektantów, analityków biznesowych i instalatorów. Podzielimy się z tobą naszym wieloletnim doświadczeniem i wspólnie zbudujemy podstawowe założenia do systemu.

Analiza

Twoje potrzeby wykraczają poza możliwości standardowych rozwiązań ofertowanych na rynku? Potrzebujesz gruntownej analizy przedwdrożeniowej otoczenia biznesowego projektu, potrzeb użytkowników, ryzyk i zagrożeń jakie niesie projektowane rozwiązanie, zastosowanej technologii i sprzętu. Nasz udział w realizacji projektów technologicznych wymaga od nas badania rozwiązań dostępnych na rynku. Możesz skorzystać z tej wiedzy.

Utrzymanie

Stale rozwijamy oprogramowanie. Zarówno oprogramowanie aplikacyjne accardMP jak również oprogramowanie wewnętrzne naszych urządzeń zarządzających. Udostępniamy naszym klientom minimum dwie wersje oprogramowania accardMP rocznie. Utrzymujemy oprogramowanie w zgodności z Kodeksem Pracy i aktualnymi wymogami oprogramowania systemowego.

Serwis

Usługi serwisowe – konserwacje i przeglądy systemu, usługi gotowości serwisowej świadczymy dla klientów w całym kraju – dysponujemy serwisem lokalnym, który za pośrednictwem łącza internetowego administruje powierzone zasoby informatyczne oraz mobilnym serwisem realizującym usługi w siedzibie klienta. Warunki i harmonogram realizacji dostosowujemy do indywidualnych potrzeb użytkownika, uwzględniając wymagania dotyczące ciągłości pracy systemu i możliwości budżetowe klienta.

Poznaj naszych klientów

Zaufali nam

Zrób pierwszy krok

Więcej informacji o systemach RDIF - kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy
Dowiedz się
więcej o systemie
Zapytaj o system
Przetestuj wersję testową systemu accardMP - KD&RCP
Przetestuj
program accardMP
Zapytaj o demo
Wdrożenie systemu - warsztaty analityczne
Przygotuj się
do wdrożenia
Warsztaty
Kontrola dostępu i rejestracji czasu pracy - newsletter
Pozostań z nami
w kontakcie
Newsletter

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt

 

Vemco Sp. z o.o.

ul. Biała 1
80-435 Gdańsk
tel.: +48 58 550 75 65
systemy@vemco.pl

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
Zdzisław Mendyk
iod@vemco.pl


Agnieszka Zalewska
tel.: +48 58 770 91 66
mob.: +48 695 601 026
e-mail: a.zalewska@vemco.pl

Aleksandra Kanigowska
tel.: +48 58 770 91 69
tel.: +48 695 601 455
e-mail: a.kanigowska@vemco.pl

Danuta Stańko
tel.: +48 58 770 91 41
tel.: +48 695 601 093
e-mail: d.stanko@vemco.pl

Alicja Lipka-Kozieł
tel.: +48 58 770 91 42
tel.: +48 695 601 169
e-mail: a.lipka@vemco.pl

Formularz kontaktowy

* pola wymagane


Wersja demonstracyjna programu accardMP

* pole wymagane

Warsztaty przedwdrożeniowe

* pole wymagane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
* pole wymagane