< Strona główna
other language
tablet vemco
Rejestracja obecności
Rejestr obecności
Alerty i raporty
Obsługa wielooddziałowa

Manualna lub automatyczna rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czasu przebywania w oddziale / lokalizacji umożliwia tworzenie listy obecności z konfigurowalnymi atrybutami: dane osobowe, nr i seria dokumentu tożsamości, identyfikator (PESEL, ID etc.), obywatelstwo, nazwa agencji zatrudniającej, daty rozpoczęcia i zakończenia czasu przebywania.

Lista stanu osobowego pokazuje bieżący, aktualizowany on-line rejestr osób przebywających w oddziale / lokalizacji z konfigurowalnymi atrybutami: liczba dni obecności, dane osobowe, nr i seria dokumentu tożsamości, identyfikator (PESEL, ID etc.), obywatelstwo, nazwa agencji zatrudniającej oraz oddział / lokalizacja wykonywania pracy tymczasowej.

Zgodnie z warunkiem Ustawy operator otrzymuje informacje o zbliżających się przekroczeniach w tym przekroczeniach rzeczywistych, czyli dłuższych niż Ustawa przewiduje, okresach świadczenia pracy przez jednego pracownika. Operator systemu inicjuje generowanie dedykowanych raportów w oczekiwanym stopniu złożoności danych.

Portal jest przystosowany do równoczesnej obsługi struktury wielooddziałowej z dużą rotacją pracowników zarówno w obrębie jednego oddziału / lokalizacji jak również przepływu pracowników między oddziałami / lokalizacjami. Zasoby pracowników tymczasowych przypisane do danej lokalizacji mogą rejestrować pracę w innych oddziałach.

Obsługa pracowników tymczasowych

Rejestracja obecności

Manualna lub automatyczna rejestracja rozpoczęcia i zakończenia czasu przebywania w oddziale / lokalizacji umożliwia tworzenie listy obecności z konfigurowalnymi atrybutami: dane osobowe, nr i seria dokumentu tożsamości, identyfikator (PESEL, ID etc.), obywatelstwo, nazwa agencji zatrudniającej, daty rozpoczęcia i zakończenia czasu przebywania.

Rejestr obecności

Lista stanu osobowego pokazuje bieżący, aktualizowany on-line rejestr osób przebywających w oddziale / lokalizacji z konfigurowalnymi atrybutami: liczba dni obecności, dane osobowe, nr i seria dokumentu tożsamości, identyfikator (PESEL, ID etc.), obywatelstwo, nazwa agencji zatrudniającej oraz oddział / lokalizacja wykonywania pracy tymczasowej.

Alerty i raporty

Zgodnie z warunkiem Ustawy operator otrzymuje informacje o zbliżających się przekroczeniach w tym przekroczeniach rzeczywistych, czyli dłuższych niż Ustawa przewiduje, okresach świadczenia pracy przez jednego pracownika. Operator systemu inicjuje generowanie dedykowanych raportów w oczekiwanym stopniu złożoności danych.

Obsługa wielooddziałowa

Portal jest przystosowany do równoczesnej obsługi struktury wielooddziałowej z dużą rotacją pracowników zarówno w obrębie jednego oddziału / lokalizacji jak również przepływu pracowników między oddziałami / lokalizacjami. Zasoby pracowników tymczasowych przypisane do danej lokalizacji mogą rejestrować pracę w innych oddziałach.

Wymiana danych

systemy kontroli dostępu

Program umożliwia budowę interfejsu zasilającego Portal APT zdarzeniami związanymi z odczytami kart pracowników, pozyskanymi w istniejących obiektach Użytkownika systemów kontroli dostępu. Fakt zarejestrowania zdarzenia w systemie kontroli dostępu jest równoważny z zarejestrowaniem dnia obecności z punktu widzenia zasad rozliczania pracowników z agencji pracy.

systemy Agencji Pracy Tymczasowej

Możliwość budowy interfejsu pomiędzy systemami zarządzania personelem wykorzystywanymi przez Agencje Pracy Tymczasowej w celu automatyzacji procesu rejestracji pracowników w Portalu APT. Import danych może odbywać się poprzez pliki płaskie CSV o ustalonej strukturze. Możliwe jest również opracowanie stałego interfejsu wymiany danych opartego o widoki bazodanowe lub WebService.

systemy ERP

Program wyposażyliśmy w narzędzia umożliwiające budowę interfejsów wymiany danych: jedno lub dwukierunkowej, jednorazowej lub cyklicznej, automatycznej w zadanych okresach czasu lub inicjowanej przez użytkownika, uruchamianych bez udziału operatora lub pod jego nadzorem. Zakres danych wymienianych między systemami jest w pełni konfigurowalny i zależy od obszaru funkcji jakie system accardMP ma realizować w obsłudze personalnej i rozliczeniowej pracowników.

inne wskazane przez użytkownika

Program możemy zintegrować z dowolnymi programami wykorzystywanymi w procesie zarządzania przedsiębiorstwem – systemami kadrowo-płacowymi, produkcyjnymi, logistycznymi, spedycyjnymi. Wielokrotnie integrowaliśmy system accardMP z systemami SAP, IFS, TETA, Symfonia, Simple, Kali, Axapta, Impuls i jesteśmy otwarci na nowe wyzwania integracyjne.

Portal APT - dlaczego warto

Właściciele przedsiębiorstw użytkujących systemy Rejestracji Czasu Pracy pracowników etatowych już od dawna doceniają możliwości nowoczesnych narzędzi informatycznych, które wspomagają procesy zarządzania zasobami ludzkimi.

Rosnący popyt na pracowników Agencji Pracy Tymczasowej oraz usankcjonowanie warunków ich pracy przez Ustawę pociągnęły za sobą konieczność dostarczenia narzędzi pozwalających sprawnie zarządzać procesem obsługi również tej formy zatrudnienia.

Naszą odpowiedzą na potrzeby rynku jest najmłodsze dziecko w rodzinie accardMP, czyli portal APT do obsługi pracowników tymczasowych.

 

Sprawdź korzyści z użytkowania portalu >

Opieka przed i po wdrożeniu

Hosting
Warsztaty
Analiza
Utrzymanie
Serwis
Hosting

Nie posiadasz własnej infrastruktury data center lub ta, którą posiadasz nie spełnia wymaganych parametrów? Zapewnimy ci pożądany poziom bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności danych i systemów bez konieczności inwestowania w powierzchnię serwerowni oraz kosztowną infrastrukturę. Nasz dostawca usług hostingowych jako nieliczny spośród podobnych podmiotów w Polsce posiada certyfikat ISO 27001:2013. Spełnia tym samym wymagania niezbędne do długoterminowej kolokacji sprzętu do przetwarzania danych, w tym danych biomedycznych.

Warsztaty

Chcesz przygotować firmę do wdrożenia systemu? Skorzystaj z porad naszych specjalistów – projektantów, analityków biznesowych i instalatorów. Podzielimy się z tobą naszym wieloletnim doświadczeniem i wspólnie zbudujemy podstawowe założenia do systemu.

Analiza

Twoje potrzeby wykraczają poza możliwości standardowych rozwiązań ofertowanych na rynku? Potrzebujesz gruntownej analizy przedwdrożeniowej otoczenia biznesowego projektu, potrzeb użytkowników, ryzyk i zagrożeń jakie niesie projektowane rozwiązanie, zastosowanej technologii i sprzętu. Nasz udział w realizacji projektów technologicznych wymaga od nas badania rozwiązań dostępnych na rynku. Możesz skorzystać z tej wiedzy.

Utrzymanie

Stale rozwijamy oprogramowanie. Zarówno oprogramowanie aplikacyjne accardMP jak również oprogramowanie wewnętrzne naszych urządzeń zarządzających. Udostępniamy naszym klientom minimum dwie wersje oprogramowania accardMP rocznie. Utrzymujemy oprogramowanie w zgodności z Kodeksem Pracy i aktualnymi wymogami oprogramowania systemowego.

Serwis

Usługi serwisowe – konserwacje i przeglądy systemu, usługi gotowości serwisowej świadczymy dla klientów w całym kraju – dysponujemy serwisem lokalnym, który za pośrednictwem łącza internetowego administruje powierzone zasoby informatyczne oraz mobilnym serwisem realizującym usługi w siedzibie klienta. Warunki i harmonogram realizacji dostosowujemy do indywidualnych potrzeb użytkownika, uwzględniając wymagania dotyczące ciągłości pracy systemu i możliwości budżetowe klienta.

Zrób pierwszy krok

Więcej informacji o systemach RDIF - kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy
Dowiedz się
więcej o systemie
Zapytaj o system
Przetestuj wersję testową systemu accardMP - KD&RCP
Przetestuj
program accardMP
Zapytaj o demo
Wdrożenie systemu - warsztaty analityczne
Przygotuj się
do wdrożenia
Warsztaty
Kontrola dostępu i rejestracji czasu pracy - newsletter
Pozostań z nami
w kontakcie
Newsletter

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt

 

Vemco Sp. z o.o.

ul. Biała 1
80-435 Gdańsk
tel.: +48 58 550 75 65
systemy@vemco.pl

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
Zdzisław Mendyk
iod@vemco.pl


Agnieszka Zalewska
tel.: +48 58 770 91 66
mob.: +48 695 601 026
e-mail: a.zalewska@vemco.pl

Aleksandra Kanigowska
tel.: +48 58 770 91 69
tel.: +48 695 601 455
e-mail: a.kanigowska@vemco.pl

Danuta Stańko
tel.: +48 58 770 91 41
tel.: +48 695 601 093
e-mail: d.stanko@vemco.pl

Alicja Lipka-Kozieł
tel.: +48 58 770 91 42
tel.: +48 695 601 169
e-mail: a.lipka@vemco.pl

Formularz kontaktowy

* pola wymagane


Wersja demonstracyjna programu accardMP

* pole wymagane

Warsztaty przedwdrożeniowe

* pole wymagane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
* pole wymagane