< Strona główna
other language
Kontrola dostępu

Stworzona dla firm niezależnie od ich wielkości. Oferuje podstawowe funkcje do zarządzania danymi – firm, osób oraz zarządzania bezpieczeństwem – uprawnieniami, strefami, kartami i urządzeniami. Aplikacja pozwala na monitorowanie systemu w trybie on-line, kontrolę liczby osób i czasu przebywania w strefie oraz przegląd danych historycznych.

Obsługa gości

Chcesz ograniczyć czasochłonność obsługi i wyeliminować problem braku weryfikacji gości? Moduł obsługi i awizacji gości to zaawansowane narzędzie, które pozwoli na sprawną obsługę wizyty już od momentu jej awizacji. Zadbamy również o potwierdzenie zapoznania się z regulaminem i bezpieczeństwo danych twoich gości. Sprawnie, precyzyjnie i bezpiecznie.

Losowanie osób do kontroli

Możliwość automatycznego wygenerowania listy osób do kontroli w systemie eliminuje czynnik ludzki w tym procesie i minimalizuje negatywne odczucia mu towarzyszące. Zarówno samych pracowników jak również osób bezpośrednio odpowiedzialnych za dokonanie kontroli. Dane generujemy niezależnie dla każdego oddziału firmy.

Sygnalizacja alarmów

Coraz więcej systemów i coraz więcej informacji… Coraz więcej uwagi poświęcanej na ich obsługę. Wiemy ile masz na głowie i ograniczyliśmy konieczność obsługi systemu accardMP do minimum. Skonfiguruj swój system wg własnego uznania i zaglądaj do niego tylko wtedy, gdy otrzymasz powiadomienie o sytuacji nieprawidłowej.

Kontrola pojazdów

Szukasz systemu, który w znaczny sposób podniesie efektywność procesu obsługi kierowców, wyeliminuje ryzyko błędu wynikające z manualnego wprowadzania danych a jednocześnie spełni wymogi bezpieczeństwa firmy? Sprawdź możliwości accardMP i skonfiguruj rozwiązanie dostosowane do twoich potrzeb i możliwości.

Dynamiczne uprawnienia

Budowanie struktury uprawnień w czasie rzeczywistym? Dlaczego nie – nadanie uprawnień dostępu może być skutkiem kolejnych sekwencji zdarzeń. Uprawnienia kroczące pozwolą na podniesienie bezpieczeństwa firmy i dyscypliny użytkowników systemu oraz implementacje zaawansowanych mechanizmów „anti passback”.

Persona non grata

W kartotece persona non grata umieszczane są osoby, które z powodu dokonania wykroczenia mają stały lub określony w czasie zakaz przebywania na terenie zakładu. Mechanizm blokowania karty uniemożliwi operatorom ponowne wydanie karty osobie niepożądanej. Mechanizm współdzielenia danych uniemożliwi to również w innych oddziałach firmy.

Kontrola BHP

Zarządzanie terminarzem szkoleń pracowników i firm zewnętrznych bywa kłopotliwe? accardMP sam zweryfikuje zdefiniowane w kartotekach osobowych terminy szkoleń i poprzez tymczasową blokadę karty uniemożliwia wejście na teren zakładu osobie, której ważność szkolenia wygasła. Przypilnuje również terminu badań lekarskich.

Aplikacja RODO

Wspieramy Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD) w realizacji procedur wynikających z rozporządzenia RODO. Aplikacja zapewnia rejestrację wszystkich wniosków spływających do IOD, realizację procedur: anonimizacja, pseudonimizacja, wyłączenie z przetwarzania, wyłączenie z profilowania oraz szereg wymaganych raportów.

Wizualizacja systemu

Moduł wizualizacji umożliwi graficzne przedstawienie systemów na mapie obiektu i śledzenie on-line zdarzeń kontroli dostępu w nich zarejestrowanych. Moduł pozwoli na pełną synchronizację pracy systemów integrowanych w trybie czasu rzeczywistego, zarządzanie systemami z poziomu aplikacji, tworzenie wielopoziomowych map obiektu.

Zadruk kart

System accardMP pozwala na projektowanie własnych wzorców kart identyfikacyjnych w oparciu o elementy graficzne, zdjęcia i dane pracownicze, pobierane bezpośrednio z bazy danych systemu. Konfiguracja z drukarką kart plastikowych umożliwia automatyczny zadruk zaprojektowanego szablonu na kartach. Sprawnie i bezbłędnie.

Moduł ewakuacji

Integracja systemu kontroli dostępu z systemem ppoż pozwala na automatyczne odblokowanie wskazanych przejść po wywołaniu alarmu pożarowego 2-go stopnia. System bez ingerencji operatora udostępni informacje o miejscu przebywania pracowników i wygeneruje raport z listą osób przebywających na terenie zakładu.

Od czego zacząć

Wdrożenie systemu kontroli dostępu bez zaangażowania klienta? Przypadkowy wybór technologii RFID? Pozostawienie systemu bez procedur wspierających jego działanie? To nigdy nie kończy się dobrze. Nie powierzaj swojego bezpieczeństwa tym, którzy nie zadają pytań i obiecują szybkie i proste wdrożenie.

Projekt
Urządzenia
Aplikacja
Procedury
System KD

Integracja i wymiana danych

Systemy HR

Automatycznie zasilimy system kontroli danymi osobowymi pracowników z systemu nadrzędnego. Poprzez pliki płaskie, widoki baz danych albo mechanizmy web service.

Wybrane integracje: SAP, IFS, TETA, Symfonia, Simple, Kali, Axapta, Impuls

Systemy CCTV

Synchronizujemy odczyty karty z systemu KD z materiałem wizyjnym. Operator może też sprawdzić tożsamość osoby odczytującej kartę, porównując obraz ze zdjęciem z bazy danych.

Wybrane integracje: Bosch, Alnet, Axis

Systemy p.poż

Integracja pozwala na automatyczne odblokowanie wskazanych przejść po wywołaniu alarmu pożarowego i udostępnienie w raporcie informacji o liczbie i miejscu przebywania pracowników w strefach.

Wagi przemysłowe

System KD może wspierać proces ważenia pojazdów poprzez autoryzację i gromadzenie informacji o statusie ważenia oraz interpratację wyników – dopuszczenia bądź zakazu wjazdu / wyjazdu.

Windy przemysłowe

Integracja z systemem windowym pozwoli na ograniczenie osobom nieuprawnionym dostępu do określonych kondygnacji oraz skrócenie czasu oczekiwania i przemieszczania się między piętrami.

Wybrane integracje: Otis, Kone

Active Directory

Integracja umożliwi automatyczne pobieranie z systemu AD listy grup uprawnień, do których należy operator i aktualizację grupy użytkowników systemu KD w oparciu o grupy pobrane z systemu AD.

MS Exchange

Rezerwacja sal konferencyjnych w oparciu o dane z MS Outlook? Integracja pozwoli na zarządzanie uprawnieniami dostępu do sali, anulowanie uprawnień i rezerwacji, automatyczne anulowanie rezerwacji w przypadku nieobecności uczestników spotkania.

Platformy bezpieczeństwa

Integracja sprzętowa i aplikacyjna pozwoli na stworzenie jednego centralnego środowiska sterowania i kontroli zintegrowanego systemu bezpieczeństwa przy zachowaniu autonomii i stabilności pracy poszczególnych systemów bezpieczeństwa.

Wybrane integracje: Gemos, SisFire

Systemy SSWiN

Współdziałanie systemów umożliwia m.in: uzbrajanie stref z poziomu systemu KD, blokowanie wybranych przejść w przypadku alarmu, zamknięcie dostępu do stref uzbrojonych i generowanie sytuacji alarmowej w systemie.

Wybrane integracje: Satel

Depozytory kluczy

Integracja obejmuje przyznanie uprawnień do grupy depozytorów kluczy z poziomu accardMP oraz synchronizację danych pomiędzy systemami w zakresie danych odbiorcy kluczy. Do systemu KD eksportowane są informacje o pobraniu i zdeponowaniu klucza.

Wybrane integracje: Kaba, SAIK

House of smart cards

osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!
osoba!

Czy na pewno karty identyfikacyjne używane w twojej firmie są unikalne? Czy technologia RFID 125 kHz jest bezpieczna? Co to jest numer CSN karty i czy dużej wiedzy wiedzy potrzebujesz, aby go sklonować, przeprogramować lub odczytać?

Czy wiesz że 96% użytkowników systemów KD uważa, że ich rozwiązania spełniają przynajmniej obecne wymagania, tymczasem aż 44% korzysta z technologii niskich częstotliwości 125 kHz, która umożliwia za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi sklonowanie karty dostępu w ciągu 2 minut!

Czy na pewno karty identyfikacyjne używane w twojej firmie są unikalne? Czy technologia RFID 125 kHz jest bezpieczna? Co to jest numer CSN karty i czy dużej wiedzy wiedzy potrzebujesz, aby go sklonować, przeprogramować lub odczytać?

Czy wiesz że 96% użytkowników systemów KD uważa, że ich rozwiązania spełniają przynajmniej obecne wymagania, tymczasem aż 44% korzysta z technologii niskich częstotliwości 125 kHz, która umożliwia za pomocą ogólnie dostępnych narzędzi sklonowanie karty dostępu w ciągu 2 minut!

Do której kategorii się zaliczasz...
osoba
Myślę, że mój system jest bezpieczny
osoba!
Nie jestem świadomy, że używam przestarzałych technologii
osoba
Nie mam zdania

Już wkrótce
portal do awizacji

Portal awizacji wizyt gości i kontrahentów
to najmłodsze dziecko w rodzinie accardMP.
Jego rolą będzie udostępnienie kontrahentom
i gościom webowego narzędzia w którym
zarejestrują swoją wizytę i dopełnią wszystkich
formalności, które do tej pory musieli
realizować w biurze przepustek.
Twoją rolą będzie ich akceptacja.

Jesteś zainteresowany?

Opieka przed i po wdrożeniu

Hosting
Warsztaty
Analiza
Utrzymanie
Serwis
Hosting

Nie posiadasz własnej infrastruktury data center lub ta, którą posiadasz nie spełnia wymaganych parametrów? Zapewnimy ci pożądany poziom bezpieczeństwa, dostępności i niezawodności danych i systemów bez konieczności inwestowania w powierzchnię serwerowni oraz kosztowną infrastrukturę. Nasz dostawca usług hostingowych jako nieliczny spośród podobnych podmiotów w Polsce posiada certyfikat ISO 27001:2013. Spełnia tym samym wymagania niezbędne do długoterminowej kolokacji sprzętu do przetwarzania danych, w tym danych biomedycznych.

Warsztaty

Chcesz przygotować firmę do wdrożenia systemu? Skorzystaj z porad naszych specjalistów – projektantów, analityków biznesowych i instalatorów. Podzielimy się z tobą naszym wieloletnim doświadczeniem i wspólnie zbudujemy podstawowe założenia do systemu.

Analiza

Twoje potrzeby wykraczają poza możliwości standardowych rozwiązań ofertowanych na rynku? Potrzebujesz gruntownej analizy przedwdrożeniowej otoczenia biznesowego projektu, potrzeb użytkowników, ryzyk i zagrożeń jakie niesie projektowane rozwiązanie, zastosowanej technologii i sprzętu. Nasz udział w realizacji projektów technologicznych wymaga od nas badania rozwiązań dostępnych na rynku. Możesz skorzystać z tej wiedzy.

Utrzymanie

Stale rozwijamy oprogramowanie. Zarówno oprogramowanie aplikacyjne accardMP jak również oprogramowanie wewnętrzne naszych urządzeń zarządzających. Udostępniamy naszym klientom minimum dwie wersje oprogramowania accardMP rocznie. Utrzymujemy oprogramowanie w zgodności z Kodeksem Pracy i aktualnymi wymogami oprogramowania systemowego.

Serwis

Usługi serwisowe – konserwacje i przeglądy systemu, usługi gotowości serwisowej świadczymy dla klientów w całym kraju – dysponujemy serwisem lokalnym, który za pośrednictwem łącza internetowego administruje powierzone zasoby informatyczne oraz mobilnym serwisem realizującym usługi w siedzibie klienta. Warunki i harmonogram realizacji dostosowujemy do indywidualnych potrzeb użytkownika, uwzględniając wymagania dotyczące ciągłości pracy systemu i możliwości budżetowe klienta.

Poznaj naszych klientów

Zaufali nam

Zrób pierwszy krok

Więcej informacji o systemach RDIF - kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy
Dowiedz się
więcej o systemie
Zapytaj o system
Przetestuj wersję testową systemu accardMP - KD&RCP
Przetestuj
program accardMP
Zapytaj o demo
Wdrożenie systemu - warsztaty analityczne
Przygotuj się
do wdrożenia
Warsztaty
Kontrola dostępu i rejestracji czasu pracy - newsletter
Pozostań z nami
w kontakcie
Newsletter

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Kontakt

 

Vemco Sp. z o.o.

ul. Biała 1
80-435 Gdańsk
tel.: +48 58 550 75 65
systemy@vemco.pl

Inspektor Ochrony
Danych Osobowych
Zdzisław Mendyk
iod@vemco.pl


Agnieszka Zalewska
tel.: +48 58 770 91 66
mob.: +48 695 601 026
e-mail: a.zalewska@vemco.pl

Aleksandra Kanigowska
tel.: +48 58 770 91 69
tel.: +48 695 601 455
e-mail: a.kanigowska@vemco.pl

Danuta Stańko
tel.: +48 58 770 91 41
tel.: +48 695 601 093
e-mail: d.stanko@vemco.pl

Alicja Lipka-Kozieł
tel.: +48 58 770 91 42
tel.: +48 695 601 169
e-mail: a.lipka@vemco.pl

Formularz kontaktowy

* pola wymagane


Wersja demonstracyjna programu accardMP

* pole wymagane

Warsztaty przedwdrożeniowe

* pole wymagane

Newsletter

Zapisz się do newslettera
* pole wymagane