other language

Blog ekspertów i partnerów firmy

Blog ekspertów

OSDP czy Wiegand

czyli o zmianie warty w świecie standardów bezpieczeństwa

Trzy powody

aby zaktualizować technologię kontroli dostępu

Projekt technologiczny Astim

asynchroniczny system rejestracji czasu pracy i kontroli dostępu

Projekt technologiczny Scott

innowacyjny system kontroli dostępu

Projekt technologiczny Dewi

inteligentne systemy bezprzewodowe

Projekt technologiczny Accus

podsystemy w obszarach zurbanizowanych