other language

Projekt technologiczny Scott

innowacyjny system kontroli dostępu

Co znajdziesz w artykule:
  • cel projektu
  • założenia projektowe
  • wyniki projektu
Prace nad projektem rozpoczęliśmy w maju 2017 wraz z 57 kluczowymi partnerami z 12 krajów (UE i Brazylia, w tym z 1 partnerem z Polski czyli Politechniką Gdańską). W ramach projektu SCOTT uczestniczymy w trzech podprojektach obejmujących prace nad bezpiecznym zarządzaniem infrastrukturą przemysłową (jako Lider), wykorzystaniem pojazdu jako sensora w ramach inteligentnej infrastruktury, podniesieniem poziomu bezpieczeństwa pacjentów w obszarze ochrony zdrowia i opieki społecznej.
Marcin Cylkowski
Vemco | Z-ca Dyrektora | Biuro Projektów i Realizacji
Ekspert - blog eksperta, systemu kd&RCP
Mateusz Mul
Vemco | Projektant