other language

Projekt technologiczny InSecTT

Inteligentne rozwiązania przemysłowe oparte na koncepcji Internetu Rzeczy

Co znajdziesz w artykule:
  • Cel projektu
  • Szczegóły projektu
  • Prace projektowe Vemco
  • Zapytanie przetargowe
  • Ogłoszenie wyniku postępowania
Od 1.06.2020 Vemco uczestniczy w realizacji projektu InSecTT – Intelligent Secure Trustable Things. InSecTT to międzynarodowy projekt badawczy o budżecie ponad 44 mln Euro. Konsorcjum realizujące projekt składa się z 52 podmiotów – firm i instytutów badawczych z 11 krajów Unii Europejskiej i Turcji.
Marcin Cylkowski
Vemco | Z-ca Dyrektora | Biuro Projektów i Realizacji
Łukasz Goncerzewicz
Vemco | Senior Software Engineer