other language

Projekt technologiczny Accus

podsystemy w obszarach zurbanizowanych

Co znajdziesz w artykule:
  • Przedmiot projektu
  • Cel projektu
  • Wyniki projektu
Celem projektu ACCUS – Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems było zapewnienie bardziej elastycznego, efektywnego, bezpiecznego i silnego oddziaływania na podsystemy w obszarach zurbanizowanych, które zazwyczaj ewoluują niezależnie. Mechanizmy koordynacji ACCUS pozwalają na globalne przetwarzanie pozyskanych danych i wytwarzanie zasad pracy systemów dopasowanych do zasad i polityki administracji publicznej.
Marcin Cylkowski
Vemco | Z-ca Dyrektora | Biuro Projektów i Realizacji
Ekspert - blog eksperta, systemu kd&RCP
Mateusz Mul
Vemco | Projektant