other language

Projekt technologiczny Dewi

inteligentne systemy bezprzewodowe

Co znajdziesz w artykule:
  • przedmiot i cel projektu
  • zakres prac projektowych
  • wyniki prac
Z dniem 1 marca 2014r. w ramach konkursu ARTEMIS-2013-1 przystąpiliśmy do międzynarodowego projektu badawczego DEWI – Dependable Embadded Wireless Infrastructure. Projekt realizowany był przez międzynarodowe konsorcjum składające się z 64 partnerów z 13 krajów UE i dotyczy zastosowania inteligentnych bezprzewodowych systemów wbudowanych w 4 obszarach tematycznych: przemysł lotniczy/kosmiczny, przemysł produkcji, inteligentne budynki oraz kolej. Polscy partnerzy skoncentrowali się na pierwszych trzech obszarach tematycznych.
Marcin Cylkowski
Vemco | Z-ca Dyrektora | Biuro Projektów i Realizacji
Ekspert - blog eksperta, systemu kd&RCP
Mateusz Mul
Vemco | Projektant