other language

24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku

system kontroli ruchu osób i pojazdów w Grupie LOTOS

Co znajdziesz w artykule:
  • wyzwanie dla zespołu wdrożeniowego
  • opis wdrożenia systemu
  • rozwój i korzyści biznesowe
Grupa Kapitałowa LOTOS jest zintegrowanym koncernem naftowym prowadzącym działalność w zakresie wydobycia i przerobu ropy naftowej oraz dystrybucji i sprzedaży szerokiego asortymentu produktów i towarów naftowych. W skład Grupy oprócz Grupy LOTOS wchodzi 17 spółek bezpośrednio zależnych oraz spółki zależne pośrednio. Grupa Kapitałowa LOTOS posiada drugą co do wielkości sieć stacji paliw w Polsce.
Systemy rejestracji i rozliczania czasu pracy oraz kontroli dostępu accardMP - handlowiec kontakt
Mateusz Magdaleński
Vemco | Product Manager